close

syyskuu 2021

Teknologia

Miksi 5G:n maailmanlaajuinen yleistyminen lisää älykotien kysyntää vuonna 2021?

Teknologian voimakas ja nopea kehitys on määrittänyt viime vuosikymmeniä. On vaikea sanoa, että mikä on ollut merkittävin muutos, jonka tekniikka on tuonut elämäämme. Joillekin se voi olla älykännykkä, jonka myötä voimme hoitaa monia asioita riippumatta siitä, että missä olemme. Liikkuvuus on helpottanut elämäämme, mutta seuraava teknologian trendi saattaa hyvinkin liittyä paikallaan pysymiseen – nimittäin älykoteihin. Niiden kehityksessä 5G-yhteydet näyttelevät isoa roolia.

Earth, Internet, Globalization, Technology, Network

Informaation helppo saatavuus oli ensimmäinen askel

Internetin yleistymisen myötä maailmasta on tullut entistä verkottuneempi ja myös saatavilla olevan informaation määrä on räjähtänyt. Netin ansiosta eri asioista kiinnostuneet ihmiset pääsivät käsiksi hyödylliseen tietoon ennenäkemättömän helposti. Enää ei tarvinnut suunnata kirjastoon etsimään oman kiinnostuksen kohteen kirjallisuutta, vaan internetin ansiosta oli mahdollista opiskella esimerkiksi historiasta, biologiasta, maantieteestä… käytännössä mistä aiheesta vaan, kunhan tiesi, mistä etsiä! Sijoittamisesta kiinnostuneille ihmisille syntyi myös sivustoja, kuten esimerkiksi Sijoitusrahastot.org josta on mahdollista löytää tietoa sijoittamisesta. On helppo kuvitella, että monet ihmiset ovat hyödyntäneet internetistä löytyvää tietoa sijoittamisesta, sillä se on ollut helpommin saatavilla, kuin esimerkiksi tapaamiset sijoitusneuvojen kanssa. Tiedon helppo saatavuus oli kuitenkin vain yksi vaihe internetin kehityksessä. Seuraava lienee esineiden internet, eli IoT (Internet of Things) ja liittyy tiiviisti 5G:hen ja älykoteihin.

Mikä on esineiden internet?

 Esineiden internetillä tarkoitetaan yksinkertaisesti selitettynä sitä, että kaikki esineet liitetään internetiin. Nämä internetiin liitettävät esineet voivat olla hyvin erilaisia: niitä löytyy älykellosta autoon tai kahvinkeittimeen. Periaatteessa melkeinpä mikä tahansa laite voi olla IoT-laite, koska lähes kaikki laitteet voidaan muuttaa sellaisiksi. Lisäksi IoT:hen lasketaan erilaiset anturit, joiden avulla voidaan mitata esimerkiksi kosteutta tai lämpötilaa. Esineet käyttävät internetiä jakaakseen toisilleen tietoa sekä vastaanottaakseen sitä. Saatavan tiedon perusteella nämä laitteet voivat sitten toimia joko itsenäisesti tai osana isompaa järjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että osa IoT:n laitteista on kaksisuuntaisia: toisin sanoen, ne eivät ainoastaan tuota dataa, vaan vastaanottavat dataa ulkopuolelta. Ne käsittelevät tämän datan, joka sitten ohjaa niiden toimintaa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita, vaikka aktiivisuusranneke, joka ilmoittaa käyttäjälle päivän askeltavoitteen saavuttamisesta.

IoT ja 5G

Teknisesti puhuttuna IoT-järjestelmä muodostuu joko kiinteästä tai langattomasta verkosta sekä siihen liitetyistä laitteista. Artikkelimme kannalta olennaista on langaton 5G-yhteys. Se on suunniteltu erityisesti IoT:n tarpeita ajatellen ja se tarjoaa korkean kapasiteetin sekä lyhyet viiveet. 5G-verkon kattavuus on ollut esteenä laajemmalle käytölle, mutta tämä ongelma on hiljalleen korjaantumassa 5G-kattavuuden lisääntyessä. 5G:n yleistymien on aivan välttämätöntä älykotien IoT-laitteille, sillä niiden myötä verkossa liikkuva datamäärä tulee lisääntymään räjähdysmäisesti ja sen käsittelemiseen tarvitaan nopeita sekä vakaita yhteyksiä.

Tällä hetkellä älykodin laitteet hyödyntävät Wi-Fi:ä, Bluetoothia sekä muita internetprotokollia. Ne eivät ole saavuttaneet todellista yhteistoimivuutta, vaikka jotkut yhtiöt, kuten esimerkiksi Microsoft ja Amazon, ovat sitä yrittäneet. Kodin IoT-laitteiden kannalta on myös huomioitava se, että 5G-teknologia mahdollistaa vähemmän tehokkaiden laitteiden liittämisen internetiin. Tämä tekee siitä hyödyllisen laajemmalle skaalalle laitteita. Laaja verkko mahdollistaa seinään kytketyn laitteen yhdistämisen 5G:hen ohittaen Wi-Fi:n, tarjoten näin luotettavamman suorituskyvyn. Lisäksi kaikki laitteet voidaan yhdistää samaa protokollaa käyttäen, mikä lisää vuorovaikutuksen tehokkuutta.

5G älykotien kysynnän edellytys

Kuten voimme siis huomata, 5G-verkon myötä älykodin laitteet siirtyvät uuteen aikakauteen. On hyvin mahdollista, että älykotien suosiota on rajoittanut 5G-verkon kattavuus, joten sen leviäminen luultavasti lisää älykotien kysyntää tulevaisuudessa. Voidaan olettaa, että 5G:n mukanaan tuomat hyödyt älykotien käytössä ovat niin houkuttelevia, että yhä useammat ihmiset päättävät kokeilla uuden teknologian mukanaan tuomia tapoja helpottaa arkea myös kotonaan. Erään tutkimuksen mukaan suomalaiset ovatkin entistä kiinnostuneempia älykotien tarjoamaista mahdollisuuksista. Tämä myös kertoo kotien tarpeesta 5G-nopeuksille.

read more