close

maaliskuu 2023

Muoti

Muotikehitys – historiallinen näyttely

Muoti on ollut ikuinen ilmiö, joka on aina esiintynyt jokaisessa ihmisyhteiskunnassa ympäri maailmaa. Ihmisillä kaikkialla maailmassa on suuri tarve peittää itsensä ja myös meikki näyttääkseen hyvältä. Muotitrendit ovat aina esiintyneet jokaisessa maassa säännöllisesti. Erilaisilla muotiasusteilla ja muilla muotiin liittyvillä tuotteilla on edelleen ollut suurta kysyntää kaikkialla maailmassa.

Itse asiassa muodin kehitys on ollut progressiivista. Yleensä termi muoti viittaa suosittuihin tyyleihin ja käytäntöihin, joita nähdään vaatteiden, meikkien, jalkineiden, huonekalujen ja asusteiden alalla. Termi viittaa kuitenkin pääasiassa vaatteisiin, meikkiin ja asusteisiin, kun sitä tarkastellaan suppeassa merkityksessä. Muodin kehitystä voidaan tarkastella neljässä suuressa vaiheessa, nimittäin antiikin, keskiajan, teollisen vallankumouksen ja nykyajan vaiheissa. Tarkastellaan jokaista vaihetta.

Muinainen vaihe
Muodin kehitys muinaisessa vaiheessa juontaa juurensa esihistorialliseen aikaan, jolloin ihmiset käyttivät paikallisia materiaaleja vaatteiden valmistuksessa. Noihin aikoihin käytettiin pääasiassa eläinten nahkaa ja turkista. Tämä nähtiin maailman eri kulttuurien muinaisella historiallisella aikakaudella. Muinaisella aikakaudella kulttuuriperinteet vaikuttavat siihen, millaisia tyylejä ja kuvioita on käytetty paikallisten vaatteiden valmistuksessa. Mitään laajalti hyväksyttyä mallia tai lähestymistapaa ei käytetty. Vaatemateriaalit olivat joko kotitekoisia tai käsintehtyjä.

Keskiaikainen vaihe
Muodin kehityksen keskiaikainen vaihe vaikutti suuresti muodin historiaan kaikkialla maailmassa. Aikakaudella syntyivät paikalliset räätälit ja muut ompelijat, jotka käyttivät paikallisia kankaita erilaisten muotiasujen valmistuksessa. Jakson muotituotanto parani edelleen tasolta toiselle. Keskiajan loppua merkinnyt renessanssikausi 1300- ja 1500-luvuilla vaikutti suuresti muodin kehitykseen. Tänä aikana mahtavia ideoita muodista alkoi syntyä mahtavien miesten ja naisten elämässä, joista myöhemmin tuli kuuluisia muotisuunnittelijoita.

Teollisen vallankumouksen vaihe
Muotikehitys sai valtavan sysäyksen teollisen vallankumouksen aikana, joka pyyhkäisi Euroopassa ja Amerikassa 1700-luvulla. Se oli suuri muutoskausi, jolloin otettiin käyttöön erilaisia tuotantomenetelmiä. Aikakaudella otettiin laajalti käyttöön erilaisia teollisia massatuotantomenetelmiä. Muotituotteiden massatuotannosta tuli kauden arkipäivää. Aikakauden aikana syntyi useita suuria muotiyrityksiä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Myös muotituotannossa otettiin kauden aikana käyttöön erilaisia lähestymistapoja ja kuvioita. Myös erilaisia asusteita, vaatteita ja asusteita valmistettiin. Aikakaudella syntyi myös suuria muotisuunnittelijoita.

Nykyaikainen vaihe
Teollisen vallankumouksen jälkeen nykyaika nousi etualalle. Kaikki alkoi 1900-luvun alussa ja siirtyi myös nykyajan aikakauteen. Tämän aikakauden muodin kehitys on todella saavuttanut huippunsa. Maailma on nyt todistamassa muotitehtaiden perustamista eri maihin. Myös suuria muotituotteiden valmistajia on ilmaantunut. Muotituotteiden massatuotantoon on keksitty hienostuneita ompelukoneita ja muita työkaluja. Erilaisia lähestymistapoja ja malleja esitellään myös muotiteollisuudessa. Monet maat tuovat ja vievät nykyään muotituotteita.

read more